24 MART 2022 PERŞEMBE
Sözler

Erkek bebek isimleri 2022

Erkek bebek isimleri 2022

Erkek bebek isimleri, dünyanın en güzel duygularından bir tanesi size ait bir bebeğin dünyaya gelmesi 2022 yılında erkek bebeğiniz oldu ise aşağıdaki isimlerden bir tanesini ilgileneceğinizi umuyorum. Aşağıda Erkek bebek isimlerinin anlamlarını alfabe sırasında göre bulacaksınız. Erkek bebek isimleri 2022 yılının en güzel erkek bebek isimleri.

Erkek bebek isimleri 21 anlamları

A

Abdullah:  Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Acar: güçlü, gürbüz, dinç, becerikli, çevik.

Acun: sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

Afşar: eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenler’in bir boyunun adı.

Adem: Yaratılan ilk insan, adam.

Adil: Adaletli

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, , uyanık.

Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.

Arda: Asa

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi hemen yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, eş.

B

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Bahtiyar: Mutlu, talihli, hayatından memnun olan

Barın: Güç, Kuvvet

Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan

Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Balaban: Bir tür yıtrıcı kuş.

Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu.

Barbaros: “Kızıl sakal” Türk gemici Hızır Reis’e Avrupalılar tarafından takılan isim.

Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.

Barlas: İyi savaşçı, savaşçı yiğit.

Bartu: en eski Türk hanlarından birinin adı.

Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.

Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.

Bişr : Güler yüzlü.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.

Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

Erkek bebek isimleri 2021 anlamaları

C

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Candaş: can yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili

Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.

Cankut: kutlu kimse, uğurlu can.

Canpolat: canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.

Cengiz: yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker, askercik.

Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak

Coşkun: coşmuş olan, kabına sığmayan.

Ç

Çağan: mutlu gün, bayram.

Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu.

Çağdan: çağın içinden.

Çağdaş: aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.

Çağlar: çağıl çağıl akan, çağıldar, çağlayarak akar.

Çağlayan: bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan.

Çağıl: çağ ile ilgili

Çağın: çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan

Çağrı: birini bir yere çağırma, davet

Çakır: doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.

Çelik: su verilip sertleştirilen demir, polat.

Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp.

D

Dağhan: Oğuzhan’ın oğlu, eski inanışa göre bir doğa tanrısı

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : Çok bilen, bilgili.

Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Değer: bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin taşıdığı yüksek nitelikler.

Deha: Dahi, zekaca üstün olan

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Demirkan: sağlam ve güçlü kan

Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Doruk: Zirve

E

Ecehan : Hanların başı.

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Edip: Edepli, terbiyeli

Edis: değerli, ulu, yüce, yüksek

Ediz: değerli yüksek

Efdal: En değerli, en yüksek

Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ege: ulu, büyük

Egemen: Bir yere hakim olan

Ekber: Kebir kelimesinden, en büyük.

Ekin: tahılın ekiminden, harman dönemine kadar olan hali

Ekmel : En olgun, mükemmel.

Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Elvan : Renkli, renk renk.

Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emek: bir şeyin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama.

Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan.

Enes : İnsan.

Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : Fazilet.

Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler, reisler.

Erkin : Bağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, cesur.

Esved : Siyah, esmer.

Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

Etem : Kusursuz, noksansız.

Evran : Baht, büyük yılan.

Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F

Fadıl: Erdemli, üstün kişi

Fahir: Övünülecek kadar, övünen, gösterişli ve değerli.

Fahrettin/Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev,iş.

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Faik: Başkalarından daha ileri, üstün.

Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.

Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.

Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.

Fatin: Zeki, anlayışlı.

Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Fehmi/ Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan

Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.

Ferdi: Bireysel, tek başına.

Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Ferhat : Sevinç, neşe sahibi, rahatlık.

Feridüddin : Dinin en üstünü.

Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.

Ferit: Eşsiz, benzersiz.

Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Fevzi: Kurtuluşa, zafere ilişkin, selamet.

Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.

Feyzi: Verimlilik, bolluk.

Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

Feza: gökyüzü, uzay

Fırat: Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülen nehir.

Fuat : Kalb, gönül.

Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G

Galip: yenen, üstün gelen

Gani: Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen

Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.

Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gediz: su birikintisi, gölcük

Gencer/Gençer: Delikanlı, genç yiğit

Gençay: yeni doğan ay, ilk ay

Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas : Yardım eden.

Giray: Kırım hanlarının unvanlarından.

Gökalp: gök gözlü yiğit

Gökay: Gök ve ay gibi güzel olan

Gökbay: gök yüzlü ve zengin kimse

Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid : Torun.

Hakan : Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halit: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslam’a yakışır.

Hamdi: Hamd eden, şükreden

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hamit: şükredici, hamdedici

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.

Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Harun: Huysuz at, postacı,inatçı

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili.

Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazar: Barış, bir yerde oturma hali

Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil, darda kalana yardım eden.

Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok hürmet eden.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Küçük güzel.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

İ

İbrahim: İbranice’de hakların babası anlamında.

İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi.

İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek.

İhvan : Sadık, samimi, candan dost.

İkrime : Kerem sahibi, cömert.

İlhami : İlham sahibi.

İlyas: Mersin ağacı

İlkay: Ay’ın ilk günlerinin durumu, hilal.

İlker: İlk erkek çocuk.

İlter: yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülke sever, yurtsever

İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.

İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.

İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.

İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.

Kabil : Kabul eden, önde olan.

Kadem : Ayak, adım.

Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.

Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Kayahan: Kaya gibi sert hakan

Kayra: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.

Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.

Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.

Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

Kerami : Soylu, şerefli.

Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.

Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.

Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

Korkut: Büyük dolu tanesi.

Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

 

L

Latif: Allah’ın kulu

Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.

Levni : Renkli, boyalı.

Lütfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.

Lütfullah:Çok övülmüş, methedilmiş.

M

Macit: Şan ve şeref sahibi

Mahir: Usta, elinden her iş gelen.

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.

Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen

Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mengi/Mengü: Ölümsüz, sonsuza değin yaşayacak olan.

Mecdeddin : Dinin büyüğü.

Mecnun : Deli, divâne, delice seven.

Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.

Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca Akraka Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak.

Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.

Mestan : Mest olmuş, bayılmış.

Metin : Sağlam, dayanıklı.

Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah : Lamba.

Mithat : Methetme, övme.

Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.

Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muhyiddin : Dini ihya eden.

Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih : Islah eden, düzelten.

Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.

Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.

Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

Muttalib : Talep eden, isteyen.

Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.

Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Müren : Akarsu, nehir, ırmak.

Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.

Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N

Nabi : Haberci, haber veren.

Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

Nasreddin : Dine yardım eden.

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş.

Nail: Ele geçiren, muradına eren.

Naim: Uyuyan, uykuda olan

Nazım: düzenleyen, tanzim eden

Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.

Necat : Kurtuluşa, selamete eren.

Necati : Kurtulan, felah bulan.

Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet : Kahraman, yiğit, efe.

Necih : Başarılı, galip, muzaffer.

Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı, kârlı.

Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.

Nesimi : Hoş ve mülayim.

Neşet: yetişme, meydana gelme

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.

Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat : Sevinç, neşe, keyif.

Nezih: temiz, pak, saygın

Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Nijad : Soy.

Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.

Numan : Refah, konfor.

Nuaym : Hayat güzelliği, refah.

Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nüzhet : Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık

O-Ö

Oflaz: çok güzel, güzel olduğu için sevilen.

Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün.

Oğulcan: can oğul

Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.

Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.

Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.

Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.

Olcay: şans, talih

Olcayto: bahtı açık, talihli

Orhan : Şehrin hakimi.

Ozan : Halk şairi, geveze.

Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.

Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren

Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal

Önder : Lider, şef, reis.

Övünç: bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

P

Pamir: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla

Pars: etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı hayvan

Peker: Güçlü erkek

Peyami: Haberci.

Polat: Sertleşmiş, su verilmiş demir

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Pusat: silah

R

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.

Rami: atıcı, mermi atan

Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.

Raşit: doğru yolda giden

Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.

Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.

Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re’fet : Acıyan, merhamet eden.

Reha : Kurtuluş, halas.

Reis : Baş, başkan.

Renan:inleyen, çınlayan

Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.

Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.

Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan : Üstün olan.

Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S

Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.

Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.

Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

Saffan : Saf, halis.

Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.

Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

Sedat : Doğru ve haklı

Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.

Selçuk: Sel gibi akan.

Selman : Barışçı, sulhçu.

Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat : Sınır boyundaki asker.

Sertaç : Başa konan taç.

Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.

Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.

Seymen: Çiftlik bekçisi.

Seyyid: Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.

Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.

Sinan : Mızrak, süngü.

Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.

Siraceddin : Dinin kandili.

Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş

Şaban : Aralık, fasıla.

Şabi : Cemaat ehli.

Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.

Şadi: sevinç, neşe, mutluluk

Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.

Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.

Şarani : Saçı gür

Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin : Dinin güneşi.

Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : Dinin şereflisi.

Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şir : Aslan.

 

T

Taceddin : Dinin tacı.

Taci : Taçlı.

Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.

Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.

Talat : Yüz, çehre, dindar.

Talha : Bir zamk ağacı.

Tamer : Tam erkek.

Tan: Şafak

Taner : Şafak gibi canlı erkek.

Tanju : Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.

Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.

Tayfur : Uçan, yükselen.

Taylan : Uzun boylu.

Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.

Tekin : Uğurlu, hayırlı.

Temel : Asıl, esas.

Tevfik : Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.

Timur : Demir gibi sağlam.

Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.

Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.

Turan : Cesur atılgan, yiğit.

Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.

Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.

U-Ü

Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınırç.

Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi

Uğurcan: uğur getiren şafak vakti.

Ulaç: yaşama bağlayan

Ulaş: yetiş, eriş

Ulu: çok büyük erdemli olan, yüce.

Uluç: Büyük Türk denizcisi (Uluç Ali Paşa)

Ümit: Umulan, beklenen şey

Ünal: ad sahibi ol, tanın

Ünalan: as sahini olan, ünlenmiş

Ünalp: ünlü yiğit

Ünsal/Ünver: hey yana adını duyur

Üsame : Bir aslan cinsi.

V

Vahdet: bir ve tek olma

Vakkas : Savaşçı, okçu.

Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.

Vakıf : Duran, ayakta duran.

Vâlâ : Yüksek, yüce.

Varol: var olmakla ilgili , yüceltme

Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.

Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Veli : Ermiş.

Vural: Vurarak al, vurup al.

Y

Yağan: yağmur, kar, yağış

Yağız: koyu buğday rengi, esmer damlacıkları

Yahya : Canlı, hayat süren.

Yalım: Alev, ateş uzantısı

Yalçın: düz, çıplak ve dik, düz, kaygan

Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, elçisi

Yamaç: dağın eğik yüzeyi, bayır

Yaman: Güç etki ve becerikli

Yasin: Kur’an’da bir sure adı

Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

Yavuz : Yaman, korkusuz.

Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.

Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yusuf: eklenecek, ilave edilecek.

Yücel: Yüce bir duruma gel

Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında.

Z

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.

Zamir : Yürek, iç, vicdan.

Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.

Zekeriyya : Erkek zat.

Zeyd : Artan, çoğalan.

Zeynel : Süslü.

Ziver : Süs, ziynet ehli.

Ziya : Işık, aydınlık, nur.

Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.

Zübeyr : Akıllı.

Mutlu Panda

Mutlu Panda

Eğlenceli video ve esprileri internetin en diplerinden sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Sistem gereksinimleri için bize sorunuz.

Hakkımızda

Öncelikle websiteme hoş geldiniz. Blogum da makale yazarak dünyanın en şanslı insanı olduğumu düşünüyorum.

Instagram